Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150015586 NGỌC VĂN HÀO 27-07-2016 09 giờ 03-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
160150015585 LÝ THỊ YẾN 27-07-2016 08 giờ 17-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
160150015584 NGỌC VĂN ĐIỆP 27-07-2016 08 giờ 03-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
160150015583 NGÔ TRỌNG CAO 27-07-2016 07 giờ 03-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 4 ngày 7 giờ
160150015582 Nông Viết Lợi 26-07-2016 14 giờ 09-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 8 ngày 7 giờ
160150015581 Hà Thị Qúy 26-07-2016 14 giờ 09-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 8 ngày 7 giờ
160150015580 Lại Thị Tình 26-07-2016 14 giờ 09-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 8 ngày 7 giờ
160150015579 BẾ VĂN HÀ 26-07-2016 14 giờ 16-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
160150015578 PHÙN VĂN TỀU 26-07-2016 14 giờ 23-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 18 ngày 7 giờ
160150015577 NGUYỄN VĂN NGỌC 26-07-2016 14 giờ 16-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
160150015576 TRẦN VĂN PHÚC 26-07-2016 14 giờ 16-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
160150015575 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 26-07-2016 14 giờ 16-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
160150015574 KHÚC VĂN HIỆP 26-07-2016 14 giờ 16-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
160150015573 HOÀNG VĂN TÌNH - HOÀNG VĂN GIANG 26-07-2016 13 giờ 16-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
160150015572 PHẠM VĂN NAM 26-07-2016 13 giờ 16-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 13 ngày 7 giờ
160150015571 TRẦN PHƯƠNG NAM 26-07-2016 08 giờ 29-07-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 1 ngày 7 giờ
160150015570 Nịnh Thị Cối 25-07-2016 16 giờ 08-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 ngày 7 giờ
160150015569 Đỗ Thị Tam 25-07-2016 16 giờ 08-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 ngày 7 giờ
160150015568 Nguyễn Thị Dót 25-07-2016 16 giờ 08-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 ngày 7 giờ
160150015567 Vũ Văn Thành 25-07-2016 16 giờ 08-08-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 ngày 7 giờ