Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150009255 VI THỊ HỒNG QUYÊN 30-01-2015 16 giờ 27-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150009254 VI THỊ HẰNG NGA 30-01-2015 16 giờ 27-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150009253 NGỌC PHƯƠNG AN 30-01-2015 15 giờ 04-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
140150009252 NGỌCTHÙY LINH 30-01-2015 15 giờ 04-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 2 ngày 7 giờ
140150009251 Đặng Văn Lợi 30-01-2015 15 giờ 27-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150009250 Hoàng Văn Tiến 30-01-2015 14 giờ 27-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150009249 Nông Thị Éng 30-01-2015 14 giờ 27-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 14 ngày 7 giờ
140150009248 Lưu Tuấn Vũ 30-01-2015 14 giờ 06-02-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 5 ngày
140150009247 NÔNG VĂN LONG 30-01-2015 14 giờ 02-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009246 Trần Quang Dưỡng 30-01-2015 13 giờ 02-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 giờ
140150009245 Hoang Thị Chức 30-01-2015 10 giờ 06-02-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 6 giờ
140150009244 Vi Văn Thỏa 30-01-2015 09 giờ 06-02-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 5 giờ
140150009243 phạm Thị Thanh 30-01-2015 08 giờ 11-03-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 22 ngày 7 giờ
140150009242 Hoàng Văn Trung 30-01-2015 08 giờ 27-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
140150009241 Hoàng Thị Xuân 30-01-2015 07 giờ 27-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
140150009240 Ngọc Văn Thi 30-01-2015 07 giờ 27-02-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 14 ngày 7 giờ
140150009239 PHAN VĂN TÂN 29-01-2015 15 giờ 30-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Quá hạn
140150009238 Nông Thị Xuân 29-01-2015 14 giờ 05-02-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 4 ngày 7 giờ
140150009237 Dương Văn Hùng 28-01-2015 14 giờ 04-02-2015 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 5 ngày
140150009236 CHU VĂN TUẤN 28-01-2015 11 giờ 29-01-2015 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Quá hạn 1 ngày