Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
160150013880 HOÀNG VĂN HÒA 03-02-2016 14 giờ 01-03-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 ngày 7 giờ
160150013879 Trường PTDTBT THCS Dương Hưu 01-02-2016 09 giờ 14-02-2016 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 7 giờ
160150013878 LA THỊ ĐƯỢC 01-02-2016 09 giờ 04-02-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Quá hạn 6 ngày
160150013877 TRẦN QUANG DƯỠNG 01-02-2016 09 giờ 26-02-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 5 ngày 7 giờ
160150013876 NGỌC THỊ THUYẾT 29-01-2016 15 giờ 01-02-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn 9 ngày
160150013875 VŨ VIỆT ANH 29-01-2016 10 giờ 03-02-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Quá hạn 7 ngày
160150013874 LỤC THỊ CHUNG 29-01-2016 09 giờ 01-02-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Quá hạn 9 ngày
160150013873 NGUYỄN ĐÌNH VI 29-01-2016 08 giờ 01-02-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Quá hạn 9 ngày
160150013872 Nguyễn Văn Hậu 28-01-2016 15 giờ 02-02-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 8 ngày
160150013871 Nguyễn Văn Hậu 28-01-2016 15 giờ 02-02-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 8 ngày
160150013870 Vi Văn Cường 28-01-2016 15 giờ 02-02-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Quá hạn 8 ngày
160150013869 NGUYỄN VĂN QUÂN 28-01-2016 10 giờ 02-02-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Quá hạn 8 ngày
160150013868 Công ty TNHH Nam Cường SĐ 27-01-2016 15 giờ 03-02-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 6. Trưởng phòng TNMT phân công thụ lý Quá hạn 7 ngày
160150013867 HOÀNG VĂN TẶNG 27-01-2016 15 giờ 01-03-2016 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 7 ngày 7 giờ
160150013866 HOÀNG THỊ THANH NGA - HOÀNG THÁI SƠN 27-01-2016 14 giờ 01-02-2016 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Quá hạn 9 ngày
160150013865 Nguyễn Văn Ngàn 27-01-2016 14 giờ 26-02-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 5 ngày 7 giờ
160150013864 Hoàng Văn Dũng 27-01-2016 14 giờ 26-02-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 5 ngày 7 giờ
160150013863 Vũ Thị Hồng 27-01-2016 14 giờ 26-02-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 5 ngày 7 giờ
160150013862 Lương Thị Xuân 27-01-2016 14 giờ 26-02-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 5 ngày 7 giờ
160150013861 Nhữ Đình Dương 27-01-2016 14 giờ 26-02-2016 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 5 ngày 7 giờ