Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Trạng thái Xử lý chi tiết Tiến độ
140150007998 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 21-10-2014 14 giờ 11-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 15 ngày
140150007997 NÔNG VĂN TỊNH 21-10-2014 14 giờ 22-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 1 ngày
140150007996 VÀNG THỊ KIM DUYÊN 21-10-2014 14 giờ 22-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 1 ngày
140150007995 LÝ VĂN LỘN 21-10-2014 11 giờ 28-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 5 ngày
140150007994 VI THỊ ĐẮC 21-10-2014 11 giờ 04-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày
140150007993 TẠ THỊ THẢO LY 21-10-2014 11 giờ 22-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 1 ngày
140150007992 TRIỆU TIẾN ĐIỀN 21-10-2014 10 giờ 11-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 3.Thụ lý hs tại VPĐK Còn 15 ngày
140150007991 VY ĐỨC TÀI 21-10-2014 10 giờ 18-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 20 ngày
140150007990 Mã Thanh Định 21-10-2014 10 giờ 21-11-2014 16 giờ 4.Hồ sơ bổ sung xong Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 23 ngày
140150007989 Dương Thị Bình 21-10-2014 10 giờ 28-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 5 ngày
140150007988 Thân Văn Nghĩa 21-10-2014 09 giờ 28-10-2014 16 giờ 5.Chờ trả hồ sơ Trả hồ sơ cho công dân, tổ chức Nhanh 5 ngày
140150007987 NGÔ THỊ LỘC 21-10-2014 09 giờ 04-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày
140150007986 NGÔ THỊ SẾNH 21-10-2014 09 giờ 04-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý Thụ lý hồ sơ Còn 10 ngày
140150007985 VI VĂN LIỀN 21-10-2014 09 giờ 11-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 15 ngày
140150007984 VY VĂN DINH 21-10-2014 09 giờ 11-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 15 ngày
140150007983 LỤC VĂN CẶM 21-10-2014 09 giờ 11-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 15 ngày
140150007982 LƯU VĂN BÌNH 21-10-2014 09 giờ 11-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý 2. Lãnh đạo VPĐK phân thụ lý Còn 15 ngày
140150007981 VŨ VĂN TUYÊN 21-10-2014 09 giờ 11-11-2014 16 giờ 1.Tiếp nhận hồ sơ 1. Tiếp nhận HS TNMT Còn 15 ngày
140150007980 TRỊNH NGỌC SƠN 21-10-2014 08 giờ 22-10-2014 16 giờ 2.Đang xử lý TP chuyên môn phân công thụ lý Còn 1 ngày
140150007979 Nguyễn Thị Hương 21-10-2014 08 giờ 14-11-2014 16 giờ 2.Đang xử lý Tiếp nhận HS tại 1 xã TNMT Còn 18 ngày